Thiết bị ánh sáng

Đèn LED Blinder (4 bóng) GSD-400
Đèn Par LED (4 bóng) GSD-450
Bộ xử lý hình ảnh LS8
Máy khói thường GS-300C
Máy khói Haze GS-602

Máy khói Haze GS-602

65.000.000₫
GTD-AMP8

GTD-AMP8

9.150.000₫
Công suất cho đèn Par64 - DX1220
Đèn LED Focusing image GSD-L200JJ
Đèn Moving LED Wash GTD-LMZ1537
Đèn LED Par 5W*54 - GSD-L5405R
Đèn Moving Beamspot GTD-480G BSW
Messenger