MegaSound

Văn phòng chủ tịch nước 123A Thuỵ Khuê

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Văn phòng chủ tịch nước 123A Thuỵ Khuê

Tổng mức đầu tư: 6 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Âm thanh biểu diễn hội họp EV - USA/ China

- Micro Bosch - Thailand

- Ánh sáng  GSDT - China

- Thiết bị văn phòng Ricoh

Messenger