MegaSound

Trung tâm văn hoá Kinh Bắc - Bắc Ninh nâng cấp và lắp mới hệ thống âm thanh phục vụ đại hội Đảng tỉnh Bắc Ninh 2020

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Trung tâm văn hoá Kinh Bắc - Bắc Ninh nâng cấp và lắp mới hệ thống âm phục vụ đại hội Đảng 2020

Tổng mức đầu tư: 15.8 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Loa Linearray Cosmo HK Audio - Made in Germany 

- Micro Sennheiser - Germany/ USA

- Mixer Allen Heath - UK/ China 

- Amply Labgruppen - Thuỵ Điển

Messenger