MegaSound

Nhà hát chèo quân đội - Giai đoạn 2

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Nhà hát chèo quân đội - Giai đoạn 2

Tổng mức đầu tư: 16.8 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Loa Linearray Contour Array HK Audio - Made in Germany 

- Micro Sennheiser - Germany/ USA

- Mixer Midas - UK/ China 

- Hệ thống ánh sáng JB Lighting - Germay 

- Ánh sáng Teclumen - Italy 

Messenger