MegaSound

Khách sạn Biển Vàng - Quảng Bình

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Khách sạn Biển Vàng - Quảng Bình

Tổng mức đầu tư: 6.2 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Loa Linear 5, PR:O HK Audio - Made in Germany 

- Micro hội thảo, biểu diễn Sennheiser - Germany/ USA

- Mixer Midas - UK/ China 

- Hệ thống âm thanh thông báo

Messenger