MegaSound

Hội trường tầng 5 TCCT - Bộ Quốc Phòng

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Hội trường tầng 5 TCCT - Bộ Quốc Phòng

Tổng mức đầu tư: 5 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Loa linearray CADIS HK Audio - Made in Germany 

- Micro Sennheiser - Germany/ USA

- Mixer Allen Heath - UK/ China 

- Hệ thống ánh sáng GSDT - China

-  Camera hội trường - Taiwan

 

 

Messenger