MegaSound

Cục tác chiến điện tử

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Cục tác chiến điện tử

Tổng mức đầu tư: 3 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

-  Hệ thống âm thanh biểu diễn, hội họp HK Audio - Made in Germany 

- Micro Sennheiser - Germany/ USA

Messenger