MegaSound

Trung tâm văn hoá thể thao TP. Bắc Ninh

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Trung tâm văn hoá thể thao TP. Bắc Ninh

Tổng mức đầu tư: 7.1 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Hệ thống âm thanh HK Audio - Made in Germany 

- Màn hình LED

- Ánh sáng  GSDT - China

Messenger