MegaSound

Trung tâm văn hoá Kinh Bắc - Bắc Ninh

Thứ Hai, 28/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Trung tâm văn hoá Kinh Bắc - TP Bắc Ninh
Tổng mức đầu tư: 11.9 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Loa linearray Cohedra Compact HK Audio - Made in Germany 

- Micro Sennheiser - Germany/ USA

- Mixer Midas - US/ China 

- Hệ thống ánh sáng GSDT - China 

- Micro hội thảo Sennheiser

 Trung tâm được đầu tư âm thanh ánh sáng cho hội trường chính, hệ thống hội thảo cho phòng họp nhằm phục vụ đại hội Đảng 2015 và những buổi văn nghệ, meeting sau này. Hệ thống được đánh giá đạt chất lượng rất cao từ những người có chuyên môn và thẩm quyền. 

 

 

 

Messenger