MegaSound

Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Tổng mức đầu tư: 11 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

-  Âm thanh biểu diễn, hội họp HK Audio - Made in Germany 

- Micro hội thảo NPE - Thái Lan

- Mixer Allen Heath - UK/ China 

 

Messenger