MegaSound

Nhà hát Bắc Ninh biểu diễn ngoài trời

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án: Nhà Bắc Ninh biểu diễn ngoài trời

Tổng mức đầu tư: 9 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Hệ thống ánh sáng JB Lighting - Germay 

- Ánh sáng Teclumen - Italy 

- Ánh sáng  GSDT - China

- Bàn ánh sáng Zero88 - UK

Messenger