MegaSound

Dự án Karaoke Golden Bell. chi nhánh 260-262 Gò Dầu , Tân Quý, Tân Phú, HCM

Thứ Năm, 04/04/2024
Trịnh Văn Huy

Khai trương karaoke Golden Bell. chi nhánh 260-262 Gò Dầu , Tân Quý, Tân Phú, HCM

🚀 HK Audio Pr:o Premium Series 12

🚀 5.S Audio Sub & System

#HKaudio #MegaSound #5Saudio #Ohmtech

 

Messenger