MegaSound

Hội trường bộ xây dựng

Thứ Năm, 31/03/2022
Ngô Quang Minh

Dự án:  Hội trường bộ xây dựng

Tổng mức đầu tư: 2.8 tỷ

Hệ thống âm thanh ánh sáng: 

- Loa Linearray CADIS HK Audio - Made in Germany 

- Micro Sennheiser - Germany/ USA

- Mixer Allen Heath - UK/ China 

- Ánh sáng  GSDT - China

Messenger