MegaSound

Dự án The QK CLUB - 09 Tạ Hiện

Thứ Sáu, 30/06/2023
Ngô Quang Minh

5.𝑺 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒐 có mặt tại tuyến phố ăn chơi nhất đất Hà Thành. The QK CLUB - 09 Tạ Hiện

☑️ HX- 15D, SW-218B, AC-1850

ACE lên phố nhớ ghé qua trải nghiệm 🚀

#5Saudio #Megasound #TaHien #TheQK

 

 

 

 

+5

Tất cả cảm xúc:

54Gấu Nguyên Con, Quyết AP và 52 người khác

Messenger