MegaSound

Dự án quán Bar Everest Yên Hưng - Quảng Ninh

Thứ Ba, 16/04/2024
Kiều Anh

𝑪𝒐̀𝒏 𝒏𝒈𝒐̣𝒏 𝒏𝒖́𝒊 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒐̛𝒏 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕, 𝒄𝒐̀𝒏 𝒔𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒏𝒂̀𝒐 𝒗𝒖𝒊 𝒉𝒐̛𝒏 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝑵𝒊𝒏𝒉

𝐒𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐞 𝐘𝐞̂𝐧 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡

Sau nhiều lần đắn đo các thương hiệu ae Quảng Ninh đã quyết định lựa chọn HK Audio Linear 5 cho chiếc bar đầy tâm huyết.

🚀 Cấu hình 𝐇𝐊 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚𝐫 𝟓, 𝐎𝐡𝐦𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫, 𝐅𝐎 𝐒𝐮𝐛𝐰𝐨𝐨𝐟𝐞𝐫.

cám ơn a Mạnh, A Linh & các ae cđt Quảng Ninh đã tin tưởng.

 

#MegaSound #HKaudio #Ohmtech #5Saudio #Mosse

 

 

 

 

Messenger