MegaSound

Dự án 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲-𝐒 - TP Vinh

Thứ Năm, 04/04/2024
Trịnh Văn Huy

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲-𝐒 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 🎉

⛺️: 77 Lê Lợi, Hưng Bình, TP Vinh

#HKaudio #Megasound #Ohmtech #5Saudio

 

Messenger