𝐕𝐮̃ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰 𝐐 𝐏𝐫𝐨

04/04/2024

Dự án 𝐕𝐮̃ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰 𝐐 𝐏𝐫𝐨

𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗜𝗡 𝗩𝗜𝗘𝗧 𝗧𝗥𝗜

Start 🚀 𝟬𝟴.𝟬𝟮.𝟮𝟰 (29 tháng Chạp âm lịch)

Ohmtech hân hạnh đồng hành 🛸 siêu phẩm chuyên cho Bar Club

⭐️ Đế chế giải trí đẳng cấp Vip Pro

📍 Address: 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐃𝐮 𝐊𝐞́𝐨 𝐃𝐚̀𝐢 - 𝐊𝐡𝐮 𝟒 - 𝐃𝐮̛̃𝐮 𝐋𝐚̂𝐮 - 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐢̀ - 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐨̣

#NewQPro #SuperClubVietTri #MegaSound #Ohmtech

 

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: