𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐋𝐚̀𝐨 𝐂𝐚𝐢 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞

13/07/2023

𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐋𝐚̀𝐨 𝐂𝐚𝐢 💥💥 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞

✅ Sử dụng hệ thống âm thanh 𝐇𝐊 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎 - 𝐏𝐑:𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐔𝐌 huyền thoại của hãng.

✅ 𝐌𝐞𝐠𝐚𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 hân hạnh đồng hành cùng 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 thắp lửa cho tình yêu Bolero

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: