MegaSound

𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐘𝐞̂𝐧

Thứ Sáu, 30/06/2023
Trịnh Văn Huy

Nâng tầm đẳng cấp Dự án 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐘𝐞̂𝐧 nâng cấp hệ thống âm thanh 𝐏𝐑:𝐎 𝟏𝟓 𝐥𝐞̂𝐧 𝐇𝐊 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚𝐫 𝟓, áp lực hơn, âm thanh chi tiết hơn 🇩🇪

- Series Linear chuyên cho Lounge Bar áp lực âm thanh lên đến 138dB ☑️ với công suất đạt đỉnh 1000W

#HKaudio #Megasound #Monaco #PRO15 #Linear5

Messenger