𝐇𝐊 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚

30/06/2023

𝐇𝐊 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚

- HK Audio PR:O 12 XD2

- Sennheiser G4 835 x10

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: