MegaSound

Team HK Châu Á tới dự triễn lãm âm thanh Trung Quốc 2023 tại Quảng Châu lần thứ 22

Thứ Sáu, 30/06/2023
Ngô Quang Minh

Team HK Châu Á

Là một phần của Pright + Âm thanh Quảng Châu lần thứ 22. trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 được tổ chức

Quản lý bán hàng Khu vực HK Audio APAC Alwyn Wong tham dự bữa tối cho các nhà phân phối Châu Á. Đại diện là Sama Sound (Hàn Quốc), PT Perkasa Bermitra Sentosa (Indonesia), Vietland (Việt Nam), Page Innovates (Malaysia) và Hoynn (Trung Quốc).

Chúng tôi hạnh phúc về sự hợp tác tuyệt vời và nhiệt tình của các đối tác.

Là một phần của Prolight + Sound Quảng Châu từ 22-25 tháng 5 năm 2023 Quản lý Bán hàng Khu vực HK Audio APAC Alwyn Wong tổ chức bữa tối cho các nhà phân phối Châu Á. Tham gia là Sama Sound (Hàn Quốc), PT Perkasa Bermitra Sentosa (Indonesia), Vietland (Việt Nam), Page Innovates (Malaysia) và Hoynn (Trung Quốc). Chúng tôi rất vui về sự hợp tác thành công và sự nhiệt tình của các đối tác.

#HKAudio #SamaSound #PTPerkasa #Vietland #PageInnovates #hoynn #hkaudioworldwide

Viết bình luận của bạn
Messenger